La companyia neix l'any 1922 com a empresa constructora i a la fi dels anys cinquanta orienta la seva activitat cap a la promoció immobiliària per donar resposta a la gran demanda d'habitatges que hi va haver durant els anys seixanta.

Al començament dels anys vuitanta es constitueix Espais Promocions Immobiliàries companyia que aglutina totes les societats del grup. La participació d'entitats financeres rellevants en moltes d'aquestes societats converteix Espais en una important societat empresarial amb seu central a Barcelona.

Espais és una de les primeres promotores immobiliàries d'Espanya que va obtenir el certificat AENOR segons la norma ISO 9001:2000.

Cal destacar l'activitat de la companyia a
Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com la que desenvolupa a Tarragona, Lleida i diverses zones del territori espanyol com Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana.

L'Expansión Internacional, que s'inicia a França i posteriorment s'estén a Polònia i els Estats Units, és una manifestació més de la vocació d'Espais per promoure productes de qualitat en aquests mercats.

Espais diversifica la seva activitat mitjançant la creació d'una cadena hotelera, Alma Hotels, i per a la inversió en oficines i comercial, Eurozone.

Per a Espais, una gran inversió és aquella acció que contribueix a enfortir-la, que li confereix valor i solidesa, i que li permet créixer, dimensionar-se i establir lligams amb altres empreses que desitgin potenciar i diversificar les seves inversions confiant en Espais i en la seva trajectòria.